Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2016-004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_KhoiTaoSilic.docx
  • BCKQADTK_KhoiTaoSilic.docx
Mục tiêu định hướng:
- Xây dựng quy trình sản xuất (phân lập, tuyển chọn, nuôi trồng, thu sinh khối, bảo quản) tảo silic Skeletonema costatum.
- Thử nghiệm ứng dụng sinh khối tảo làm thức ăn nuôi tôm giống.
Kết quả:
- 03 - 04 chủng tảo silic Skeletonema costatum có nguồn gốc tại Thừa Thiên Huế.
- 10 kg sinh khố tươi và 0,5 kg sinh khối khô.
- Quy trình sản xuất sinh khối tảo.
- Báo cáo khoa học (bao gồm kết quả thử nghiệm).
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]