Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Có được mô hình trồng giống bơ Booth 7 phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Kết quả:

- Mô hình trồng giống Booth 7 từ 2 - 5 ha.

- Quy trình kỹ thuật trồng giống Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình.

 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]