Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
Lĩnh vực: Ngoại vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Ngoại vụ
Công văn cho phép hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
Danh sách trích ngang của cán bộ được cử đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Chức vụ; Hộ chiếu; Ngày cấp; Mã ngạch; Hệ số lương
Thư mời của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (trường hợp đi theo kinh phí phía mời).
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt
Văn bản đồng ý của UBND tỉnh (Nếu sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách – nguời xuất cảnh là đối tượng thuộc điều 4 chương II quyết định 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh TTH)
Văn bản đồng ý của Thường vụ Tỉnh uỷ (Nếu là Tỉnh uỷ viên)
Văn bản đồng ý của Sở Nội vụ (Nếu cán bộ công chức, viên chức xin đi đào ở nước ngoài từ Thạc sỹ trở lên)
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

Số lượng bộ hồ sơ: 1