Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Lĩnh vực: Công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Công Thương kèm Biên bản kiểm tra Bản chính
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN Bản chính
Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước Bản chính
Ghi chú: Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới
Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 1