Từ 10/2019, chỉ 9 hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu
  
Cập nhật:10/09/2019 4:18:25 CH
Ngày 13/8/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo Quyết định này, sẽ bỏ dịch vụ “Bảo hiểm nhân thọ” khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Và như vậy, từ ngày 01/10/2019, danh mục này chỉ còn 09 loại hàng hóa, dịch vụ dưới đây:

- Cung cấp điện sinh hoạt;

- Cung cấp nước sinh hoạt;

- Truyền hình trả tiền;

- Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;

- Dịch vụ thông tin di động mặt đất;

- Dịch vụ truy nhập internet;

- Vận chuyển hành khách đường hàng không;

- Vận chuyển hành khách đường sắt;

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]