Tiếp tục sáp nhập các trường học quy mô nhỏ ở địa phương
  
Cập nhật:10/09/2019 4:19:14 CH
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp trong năm học tới, năm học 2019 - 2020.

Theo đó, để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước, các địa phương tiếp tục dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ.

Đồng thời, thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, đảm bảo quyền học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, các cơ sở giáo dục nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách; khắc phục việc dạy thêm trái quy định.

Đặc biệt, rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm định mức số lượng, tiêu chuẩn giáo viên đối với mỗi cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; xử lý dứt điểm việc ký hợp đồng với giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển viên chức hay bố trí đứng lớp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, trước công cuộc hội nhập và đổi mới nền giáo dục, đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng cần được phát triển, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Đặc biệt chú trọng tới giáo viên phổ thông, phải đáp ứng được yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ…

Chỉ thị này được ban hành ngày 08/8/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]