Say rượu có thể không được lên máy bay
  
Cập nhật:16/04/2019 8:17:19 SA
Các hãng hàng không có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.

Trên đây là nội dung của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành cuối tháng 03/2019.

Với các trường hợp hành khách bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chở hay không do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.

Nếu chấp nhận chở hành khách bị bệnh tâm thần, phải đáp ứng các yêu cầu:

- Hành khách phải có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của khách (trường hợp cần thiết, hành khách phải được gây mê trước khi lên máy bay);

- Hành khách và hành lý, vật dụng của họ phải được kiểm tra trực quan; việc kiểm tra có thể được bố trí tại khu vực riêng;

- Trường hợp cần thiết, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải hộ tống hành khách bị bệnh tâm thần lên tàu bay và ngược lại.

Cũng tại Thông tư này, Bộ quy định Khách đi máy bay được mang tối đa 1 lít chất lỏng theo người.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]