Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:09/07/2020 4:47:45 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc
Chiều ngày 09/7, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi làm việc với Hiệp hội làng nghề Việt Nam về Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm). Cùng làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội làng nghề Việt Nam đề xuất thành lập Trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp OCOP miền Trung, Tây nguyên. Trung tâm này có 6 chức năng chính là: Đào tạo khởi nghiệp OCOP/ Ươm tạo doanh nghiệp OCOP miền Trung và Tây nguyên; Tư vấn phát triển sản phẩm OCOP quốc gia khu vực miền Trung và Tây nguyên; Giới thiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP/ trình diễn OCOP; Tổ chức các hoạt động OCOP khu vực miền Trung, Tây nguyên, Quốc gia và Quốc tế; Tư vấn phát triển dịch vụ du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP và sinh thái nông nghiệp; Phát triển chuyển đổi số các sản phẩm OCOP miền Trung và Tây nguyên.

Khi Trung tâm được thành lập, ngoài các chức năng nêu trên, Trung tâm còn giúp sáng tạo và lan tỏa sáng tạo về chương trình OCOP, tôn vinh các giá trị truyền thống, quản lý nguồn tài nguyên bền vững và nhất là hướng đến lợi ích của người tiêu dùng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những đề xuất của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, đồng thời đề nghị Hiệp hội tiến hành nghiên cứu các tiềm năng, định hướng phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao giá trị đặc trưng, độc đáo của các sản vật địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]