Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần
  
Cập nhật:10/06/2017 4:29:24 CH
Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe là một trong những thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/05/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, trong trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng hoặc bị mất, người lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải. Các đơn vị này sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe, xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe. Không quá 10 ngày làm việc, từ ngày kết thúc sát hạch hoặc từ ngày có kết quả xác minh Giấy phép lái xe không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, người lái xe sẽ được cấp lại Giấy phép lái xe.

Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần; đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng A1, A2, A3, A4), lệ phí là 40.000 đồng/lần nếu sát hạch lý thuyết và 50.000 đồng/lần nếu sát hạch thực hành. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F), lệ phí là 90.000 đồng/lần nếu sát hạch lý thuyết; 300.000 đồng/lần với sát hạch trong hình và 60.000 đồng/lần với sát hạch trên đường giao thông công cộng.

Cũng theo Quyết định này, người có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm tính từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe; từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]