Lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2019 tại ngân hàng CSXH là 4,8%
  
Cập nhật:16/04/2019 8:17:04 SA
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hành Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%.

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định 355/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 01/04/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]