Giảm 50% phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng từ 25/3/2020
  
Cập nhật:21/03/2020 2:28:03 CH

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Công văn số 1680/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ.

Trong lần này, Ngân hàng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

- Điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các món thanh toán có giá trị từ 500.001 đồng - 02 triệu đồng cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS (Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam) đã điều chỉnh giảm (900 đồng/giao dịch).

- Khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí nêu trên.

- Thời gian thực hiện từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Triển khai điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với khách hàng (nếu tổ chức tín dụng có thu từ khách hàng) tương ứng với mức giảm trừ chiết khấu do CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam) thực hiện đối với tổ chức tín dụng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo NAPAS giảm 50% phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho giao dịch có giá trị từ 500.001 đồng - 02 triệu đồng (giảm từ 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 900 đồng/giao dịch) và CIC chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]