Đã có thể tra cứu thời gian tham gia BHXH qua tin nhắn
  
Cập nhật:16/04/2019 8:17:34 SA
Từ ngày 03/04/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Đây là nội dung của Công văn 330/CNTT-PM.

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

Soạn tin theo cú pháp: TC BHXH mã số BHXH gửi đến 8179.

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

Soạn tin theo cú pháp: TC BHXH mã số BHXH từ tháng - năm đến tháng - năm gửi 8179.

- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Soạn tin theo cú pháp: TC BHYT mã thẻ BHYT gửi đến 8179…

Cũng theo Công văn này, khi doanh nghiệp báo giảm người lao động, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người lao động…

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]