• Về việc hồ sơ trễ hẹn, mã hồ sơ: 0036371191679

  Bạn đọc: Nguyễn Tuấn Anh - Tổ 5, khu vực 2, phường Kim Long, thành phố Huế

  Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Anh Địa chỉ: Tổ 5, khu vực 2, phường Kim Long, thành phố Huế. Ngày 31/7/2019, tôi có nộp 1 bộ hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế, ngày hẹn trả sau 15 ngày làm việc ( ngày trả 21/8/2019) nhưng đến nay hồ sơ của tôi vẫn không có thông tin gì phản hồi, cũng không biết ngày nào tôi mới nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến hỏi cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thì bảo không biết khi nào trả. (Kèm theo phiếu hẹn) Vì vậy tôi viết đơn này, yêu cầu Trung tâm Hành chính công thành phố phải có phản hồi cho tôi biết là khi nào tôi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải có công văn xin lỗi do trễ hẹn hồ sơ. (04/09/2019)

 • Trả lời:

  Về vấn đề này, ngày 11/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6597/UBND-CTTĐT giao UBND thành phố Huế kiểm tra và trả lời cho công dân; đồng thời báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019.

  Ngày 25/9/2019, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 3754/UBND-NC trả lời như sau:

  Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-UBND  ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Thừa  Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thì hồ sơ Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh.

  Trong quá trình giải quyết, hồ sơ quá hạn trả kết quả so với giấy biên nhận nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố đã không thực hiện gửi thư xin lỗi và gia hạn thời gian giải quyết theo quy định tại Khoản 10, Điều 9, Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh như nội dung phản ánh của ông. Việc này UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm hành chính công Thành phố yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố rút kinh nghiệm thực hiện nghiêm túc trong thời gian đến.

  Trong thời gian UBND Thành phố kiểm tra theo nội dung đơn kiến nghị của Ông, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố đã ban hành văn bản số 2322/CNVPĐKĐĐ ngày 12/9/2019; văn bản số 19.17714/CNVPĐKĐĐ ngày 20/9/2019 gửi trực tiếp cho Ông để thông báo lý do chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ của Ông.

  UBND Thành phố xin trả lời để ông được rõ.

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar

Website đơn vị