• Đền bù đất giải tỏa Khu bảo tồn, tu bổ và tái tạo HT Kinh thành Huế

    Bạn đọc: Trương Thị Hồng Nguyệt - Đồng Hới-Quảng Bình

    Bố tôi ông Cao Đức Lệ. Hiện đang cư trú tại Phường Đồng Hải- Đồng Hới- Quảng Bình. Được cấp thửa đất tại Kiệt 5( nay là Kiệt 366) đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP. Huế từ năm 1986. Ngày 8/11/2022 Ông có làm đơn kiến nghị đến UBND thành phố về việc đề bù đất. Ngày 28/11/2022 UBND có gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố yêu cầu có văn bản trả lời các trường hợp kiến nghị này vào ngày 05/12/2022. (Bố tôi cũng nhận được 1 bản) Nhưng hiện nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được thông tin trả lời nào từ UB. Kính đề nghị UBND thành phố sớm có câu trả lời gửi tới gia đình chúng tôi được biết. Trân trọng! (07/02/2023)

  • Trả lời:

    Về vấn đề này, đề nghị ông liên hệ với UBND thành phố Huế, 24 Tố Hữu, thành phố Huế, số điện thoại: 0234.3822550 để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Trân trọng./.

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar
CAPTCHA image
(Nhập vào mã xác nhận trên)

Website đơn vị