• CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

  Bạn đọc: VÕ VĂN THÁI - kiệt 69 Đặng Tất, An Hòa

  kính gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hiện nay tôi đang sử dụng đất tại thửa đất số 121/2 và 121 thuộc tờ bản đồ số 39 tại địa chỉ Thôn An Vân, xã Hương Sơ, Thành phố Huế theo GCN số P 390467. Kính đề nghị cho tôi hỏi nội dung sau: 1) Đất của tôi có được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở không? 2) Sau này hết hạn sử dụng đất thì có tiếp tục được gia hạn không? 3) Hiện nay có dự án nạo vét Hói Đốc Sơ thì sau khi làm kè hói xong, thì tại đó có xây dựng đường dân sinh tại thửa đất của tôi để đi lại không Trân trọng cám ơn quý cơ quan (18/04/2019)

 • Trả lời:

  Trả lời của UBND Thành phố Huế:

  1. Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở:

  Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Bắc phường An Hòa, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thì vị trí thửa đất của Ông thuộc hầu hết là quy hoạch đất giao thông, đất công cộng.

  Do đó, căn cứ Điều 52 của Luật đất đai năm 2013 thì việc chuyển đổi mục đích sang đất ở đối với thửa đất nêu trên của Ông là không có cơ sở.

  2. Thời hạn sử dụng đất:

  Tại thông tin thửa đất mà Ông kiến nghị, qua trao đổi với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố thì không xác định được thửa đất nêu trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm nào và loại đất gì. Tuy nhiên, về thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

  - Đất ở: Sử dụng ổn định lâu dài;

  - Đất nông nghiệp: Thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định.

  3. Đối với việc thực hiện dự án Nạo vét và xây dựng kè Hói Đốc Sơ:

  Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế. Theo đó, dự án này chỉ nạo vét và làm kè đá, không xây dựng đường tại thửa đất của Ông.

  File đính kèm trả lời 00.00.h57-1629-ubnd-cttdt-2019-pl1_signed.pdf

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar

Website đơn vị