CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
56/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/05/2024
Người ký:
Trần Lưu Quang
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Phân loại:
Nghị định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 02/07/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác