CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1234 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/05/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 13/05/2024
Văn bản hết hiệu lực một phần:
299 /QĐ-UBND 02/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) +
Số văn bản 299 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2023
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác