CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
35/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 1)
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 14/05/2024
Các văn bản khác