CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1196 /QĐ-XPHC
Ngày ban hành:
10/05/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Xử phạt hành chính đối với cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/05/2024
Các văn bản khác