CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2024/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Văn bản bị thay thế:
14/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 14/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2015
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Tải file đính kèm
01/2015/NQ-HĐND 25/04/2015 Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. +
Số văn bản 01/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/04/2015
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác