CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2024/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Văn bản bị thay thế:
05/2020/NQ-HĐND 08/05/2020 V/v bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 05/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/05/2020
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu V/v bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Tải file đính kèm
11/2017/NQ-HĐND 31/03/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứnh nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. +
Số văn bản 11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/03/2017
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứnh nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác