CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1192 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 2004-2024.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Các văn bản khác