CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1141 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/05/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Các văn bản khác