CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
48/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành:
09/05/2024
Người ký:
Trần Lưu Quang
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Phân loại:
Nghị định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác