CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
998/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/04/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 13/04/2024
Văn bản bị thay thế:
1905/QĐ-UBND 04/08/2021 Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 1905/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 13/04/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác