CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
19/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
12/04/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/04/2024
Văn bản bị thay thế:
52/2020/QĐ-UBND 21/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh +
Số văn bản 52/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2020
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 22/04/2024
Tải file đính kèm
63/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 63/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 22/04/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác