CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
989/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
11/04/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 11/04/2024
Văn bản bị thay thế:
2900/QĐ-UBND 10/11/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản +
Số văn bản 2900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 11/04/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác