CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
993/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
12/04/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 12/04/2024
Văn bản bị thay thế:
1550/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 1550/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 12/04/2024
Tải file đính kèm
2031/QĐ-UBND 30/08/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất +
Số văn bản 2031/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2023
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 12/04/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác