CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
986 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
10/04/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/04/2024
Các văn bản khác