CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
984 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
10/04/2024
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Về việc cử công chức, viên chức đi công tác ở nước ngoài
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/04/2024
Các văn bản khác