CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
157/KH-UBND
Ngày ban hành:
09/04/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/04/2024
Các văn bản khác