CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1796 /UBND-CT
Ngày ban hành:
27/02/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 27/02/2024
Các văn bản khác