CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
229/UBND-VH
Ngày ban hành:
05/01/2024
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2023-2024
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác