CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
181 /UBND-GT
Ngày ban hành:
05/01/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
V/v phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp,nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới trên địa bàn toàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác