CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành:
05/12/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác