CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13872 /UBND-TC
Ngày ban hành:
25/12/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/12/2023
Các văn bản khác