CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13489 /UBND-NN
Ngày ban hành:
14/12/2023
Người ký:
Hoàng Việt Cường
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác