CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
04/01/2023
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Hết hiệu lực từ ngày 17/12/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác