CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
23/02/2022
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/03/2022
Văn bản bị thay thế:
31/2014/QĐ-UBND 30/06/2014 Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2022
Tải file đính kèm
Các văn bản khác