CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
59/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
30/09/2021
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 11/10/2021
Tải file đính kèm:
Văn bản hết hiệu lực một phần:
33/2014/QĐ-UBND 30/06/2014 Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/10/2021
Tải file đính kèm
Các văn bản khác