CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
31/12/2020
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/02/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác