CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
4365/UBND-NĐ
Ngày ban hành:
27/05/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
V/v hướng dẫn trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện thỏa thuận bồi thường với người sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác