CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
200/KH-UBND
Ngày ban hành:
13/05/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác