CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
199/KH-UBND
Ngày ban hành:
13/05/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác