CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
189/KH-UBND
Ngày ban hành:
07/05/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác