CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/CT-UBND
Ngày ban hành:
16/04/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Các văn bản khác