CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
156/KH-UBND
Ngày ban hành:
09/04/2024
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/04/2024
Các văn bản khác