CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
146/KH-UBND
Ngày ban hành:
01/04/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 11/3/2024 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác