Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
277/KH-UBND 16/07/2024 Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
285/KH-UBND 16/07/2024 Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
286/KH-UBND 16/07/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
285/KH-UBND 16/07/2024 Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
6878 /UBND-XH 03/07/2024 V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân
269/KH-UBND 01/07/2024 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
267/KH-UBND 27/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
6548 /UBND-NC 25/06/2024 về việc triển khai các giải pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy
6524 /UBND-ĐC 24/06/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đối với các dự án hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
261/KH-UBND 24/06/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
299 /BC-UBND 21/06/2024 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý II và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024
254/KH-UBND 19/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị
6146 /UBND-CCHC 14/06/2024 Về việc thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính
249/KH-UBND 13/06/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
248/KH-UBND 13/06/2024 Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
240/KH-UBND 06/06/2024 Triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030
5776 /UBND-KSTT 05/06/2024 Về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
13/CT-UBND 05/06/2024 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
231/KH-UBND 01/06/2024 Sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
227/KH-UBND 31/05/2024 Tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma tuý (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024)
221/KH-UBND 28/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
5320 /UBND-TC 27/05/2024 V/v tiếp tục triển khai Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/9/2021 về tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
217/KH-UBND 24/05/2024 Triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
210/KH-UBND 21/05/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
206/KH-UBND 16/05/2024 Triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
203/KH-UBND 15/05/2024 Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2024-2025
199/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
200/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
196/KH-UBND 10/05/2024 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
189/KH-UBND 07/05/2024 Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng9602
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị