CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
142 /BC-UBND
Ngày ban hành:
21/03/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2024
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác